Loading...

استفاده از جعبه کفش

 

 
استفاده از جعبه کفش ایده جالب برای اینکه از شره سیم های اضافی راحت شید و زیبایی رو به خونه برگردونید.

 

مانند تصویر بالا باری خارج کردن دوشاخه یک حفره ایجاد کنید
میتوانید سه راهی ها و ... را داخل جعبه قرار دهید

 میتوانید حفره هایی مانند تصویر بالا ایجاد کنید

تا سیم شارژر را از آن خارج کنید و گوشی ها بیرون از جعبه قرار گیرند.
   

2 2517

چهارشنبه 28 تیر 1396 - 23:50

نظرات

 

ارسال نظر