Loading...

فرشته

 

وسایل موردنیاز:
مقوا (آبی وزرد )
چسب
قاشق یکبار مصرف
ماژیک
مداد
قیچی

 


روی کاغذ رنگی یک دایره بکشید (قطر دایره به اندازه قاشق باشد)

آن را جدا کنید.

دایره را یک تا بزنید.

با مداد یک خط (به حالت مثلث) بکشید به تصویر نگا کنید خط حدود نیم سانت فاصله دارد و به طور کامل جدا نشده است.

حالا آن را قیچی بزنید.

تای دایره را را باز کنید.

قسمتی را که برش زدیم را به سمت بالا تا بزنید با ناخون چند بار روی آن بکشید تا بهتر تا بخورد.

با این کار بدن فرشته و بال هایش را درست کردیم .

 

حالا کار را به پشت بر گردانید قاشق را روی آن بچسبانید.

به این صورت که سر قاشق فقط از شت مشخص باشد و پشت قاشق صورت عروسک را تشکیل میدهد.

قاشق پلاستیکی را با نوار چسب باید بچسبانید.

حالا کار را به رو بگردانید.

یک نوار نیم سانتی متری با به رنگ بدن فرشته نیاز دارید از اضافات کاغذ رنگی آن را ببرید طول آن را بلند بگیرید .

بدن فرشته را بلند کنید و نوار را از قسمت وسط به آن بپسبانید.

حالا بدن را پایین بیاورید و به دست ها فرم دهید.

روی کاغذرنگی زرد رنگ موهای فرشته را بکشید .

دو قسمت یکی برای موهای پشت سر فرشته و یکی جلوی موهای فرشته.

و بعد آن را جدا کنید و بچسبانید.

با ماژیک دو نیم دایره برای چش و بینی و لبخند روی صورت میکشیم.

فرشته ی کوچولو و بامزه شما آماده است.

0 3703

سه شنبه 30 آبان 1396 - 23:40

ارسال نظر