Loading...

ساخت بازی انگشتی(1)

 


وسایل لازم:
دست کش
قیچی
ماژیکبرای ساختن این اسباب بازی زیبا و سرگرم کننده  
ابتدا  مانند تصویر قسمت انگشت دستکش را جدا کنید.


طرح مورد نظر رو رو آن نقاشی کنید.
میتوانید دست کش را برگردانید و روی قسمت سفیدرنگ آن نقاشی کنید.

2 2472

دوشنبه 2 مرداد 1396 - 21:31

نظرات

 

ارسال نظر