Loading...

فریم عینک قلبی

 وسایل مورد نیاز:
پیپ پاک کن
چسب

 


اگر پیپ پاک کن در دسترس ندارید میتوانید یک قطعه سیم مفتولی برداشته و دور آن را با ربان و... بپیچید.

حالا آن را بردارید و از وسط آن را تا کنید (شکل vبسازید)

تمامی مراحل را میتوانید در تصاویر موجود مشاهده کنید.

بالای آن را به صورت منحنی خم کنید تا شکل قلب ساخته شود و انتهای آن را به هم پیچ دهید تا باز نشود.

دو عدد از این قلب ها نیاز دارید.

به اندازه ای که چشم کودک را اذیت نکند.

اگر از مدل فریم قلب بزرگ درست میکنید دو قلب را با چسب به هم بچسبانید.

و اگر قلب کوچک است برای آنکه روی دو چشم قرار بگیرد آنها را با یک تکه کوچک پیپ پاک کن به هم وصل کنید.

برای درست کردن دسته های عینک یک پیپ پاک کن بر دارید و یک سر را به  قلب بیچید نیازی به چسب ندارد

و انتهای آن را به حالت قلابی تا کنید تا پشت گوش بایستد.

به هین سادگی یک فریم عینک با مزه درست کردید.

0 2907

چهارشنبه 1 آذر 1396 - 23:55

ارسال نظر