Loading...

تابلو پروانه

 

وسایل موردنظر:
کاغذرنگی
ماژیک های رنگی
چسب
بوم یا تخته یا مقوابرای درست کردن تابلوی پروانه ,با پروانه های کاغذی که خودمون قرار است بکشیم ابتدا طرح پروانه را روی کاغذ رنگی

(به هر رنگ که دوست دارید)بکشید.

طرح پروانه را در اختیارتان قرار دادیم میتوانید از این طرح استفاده کنید یا هر شکلی که دوست دارید بکشید.

فقط دقت کنید از بدن پروانه و بال در نقاشی استفاده شده.

وقتی روانه را کشیدید میتوانید بعضی جاها را با ماژیک رنگی کنید

یا اینکه ساده و یکرنگ یا رنگی رنگی کنید اگر برای تابلو از طرح ها و رنگ های متفاوت استفاده کنید بهتر است.

طرح ها را از کاغذ رنگی جدا کنید و هر بال را ازانتهایی که به بدنه چسبیده تا کنید و با ناخون رد بندازید

بال دیگر را نیز همین کار را انجام دهید.

خب حالا قسمت زیر بدن پروانه را چسب بزنید و به بوم بچسبانید.

تابلو را پر از پروانه کنید .

0 2481

پنجشنبه 18 آبان 1396 - 21:04

ارسال نظر