Loading...

پروانه تزئینی

 

وسایل مورد نیاز:
چوب بستنی
مهره تزئینی
پیپ پاک کن
نخ  رنگی

چوب بستنی ها را به صورت ضربدری دوی هم قرار دهیو و با چسب بچسبانید.

اگر فکر میکنید پروانه خیلی بزرگ است و دوست ندارید می توانید چوب را  نصف کنید.

خب حالا نخ هارا مانند شکل میبینید دور را دور چوب ها بیچید و بال پروانه را درست کنید.

بال ها را رنگی  رنگی کنید یعنی رنگ نخ ها را تغییر دهید.

از مهره برای سر و بدن پروانه استفاده کنید.

آنها را داخل پیپ پاک کن کنید یک مهره برای سر و دو مهره کوچک برای بدن پروانه.

سپس آن را به وسط چوب بستنی که بانخ تزئین شده بچسبانید.

اگر پیپ پاک کن ندارید اشکالی نداره  میتوانید از سیم مفتولی که با نخ پوشیده شده استفاده کنید.

شاخک پروانه را فراموش نکید که فرم دهید .

میتوانید به این روانه ها نخ ببندید و در اتاق کودکان آویزان کنید.

یا زیره آن مگنت بچسبانید و روی در یا روی یخچال و ... بچسبانید.

0 2141

یکشنبه 7 آبان 1396 - 10:38

ارسال نظر