Loading...

خانه چادری

 

وسایل موردنیاز:
شاخه درخت 5 عدد
نخ کوبلن در سه رنگ
چراغ شمعی
مقوا

برای درست کرن این خانه چادری سرخ پوستی شاخه ها باید مانند پایه قرار بگیرند.

ابتدا از بالای  شاخه ها که روی هم قرار داده شده را محکم با نخ ببندید.

حالا فرمی که در تصویر مشاهده میکنید را به پایه ها بدهید دو شاخه برای دو پایه جلو

و دو شاخه پایه عقبی و یک شاخه هم بیت دو پایه پشتی و کمی عقبتر از آنها قرار میگیرد.

با نخ از بالای چادر شروع به پیچیدن دور شاخه ها کنید این کار را با دقت انجام دهید

تا فرم شاخه ها و خانه از بین نرود نخ را کاملا محکم بپیچید دقت کنید که وقتی به جایی رسیدید

که شاخه ها از هم جدا شدند  پیچیدن نخ کمی تغییر میکند.

به این صورت که نخ را از پشت سه شاخه عقبی عبور دهید و نخ بین  دو شاخه جلو پیچیده میشود

این کار را با حوصله انجام دهید و رنگ نخ ها را تغییر دهید.

یک تکه مقوا ببرید و داخل خانه چادری قرار دهید میتوانید آن را به پایه ها ببنید.

در آخرچراغ شمعی را روی مقوا قرار دهید. 

0 2504

سه شنبه 25 مهر 1396 - 10:45

ارسال نظر