Loading...

جا تخم مرغی

 

وسایل مورد نیاز:
سیم برنجی


ابتدا سیم برنجی را به دور تخم مرغ چند دور مانند شکل بالا بپیچید 

از دو تکه سیم برنجی دیگر برای پا استفاده میکنیم
یک سر سیم را دور حلقه های ایجاد شده(بدنه) میپیچیم
 و گره میزنیم که محکم شود و پاینن پا را مانند تصویر بالا فرم میدهیم
و پای دیگر هم به همین ترتیب درست میکنیم


میتوانیم با کشیدن نوک و چشم برای تخم مرغ جلوه زیباتر به آن دهیم.


2 1613

دوشنبه 2 مرداد 1396 - 21:21

نظرات

 

ارسال نظر