Loading...

گردنبند

 

وسایل مورد نیاز:
مقوا
چسب
پوست پسته
قلمو
رنگ
چسب
زنجیر


یک نیم دایره روی مقوا ایجاد کنید

(برای این طرح که مشاهده میکنید نیم دایره نیاز داریم ولی با توجه به علایق خودتان میتوانید طرح های دیگر را ایجاد کنید)

زنجیر را  دو گوشه بالایی مقوا متصل کنید.

پوست پسته را رنگ کنید بهتره برای هر ردیف از رنگ نزدیک به ردیف پایینتری استفاده کنید.

اجاره بدهید تا رنگ پوست ها خشک شوند

سپس ردیف اول را بچسبانید.

ردیف بعدی بین ردیف اول قرار داده شود

و این کار را تا انتها و تا جایی که کل مقوا پوشیده شود ادامه دهید.

میتوانید از وسایل تزئینی دیگر هم استفاده کنید .

8 2361

دوشنبه 17 مهر 1396 - 12:25

نظرات

 

ارسال نظر